တစ္ခါသံုးေကာ္ဖီခြက္မ်ားႏွင့္ drink wrap မ်ား

ကုန္ပစၥည္း အခ်က္အလက္မ်ား

DC & S -8001

အေရာင္မ်ား : လိေမၼာ္, အျပာ, အညိႈ, အစိမ္း, ခရမ္း

မွတ္ခ်က္ : အေရာင္မ်ားအား PANTONE ေပၚမူတည္၍ စိတ္ၾကိဳက္ေရြးခ်ယ္မွာယူႏိုင္ပါသည္။

ကုန္ၾကမ္းပစၥည္းမ်ား  : Paper ( White Brown Kraft Paper)/

                                 Ceramic/Porcelain/Vory board/ECO-

                                 friendly/Plastic(plastic:PP/PC/PS/AS/Acrylic)

အရြယ္အစား             : 2,3,4,7,8,9,12,16 oz, other sizes also available

ပံုႏွိပ္ျခင္း     : Pad/Silk Screen/Heat Transfer print /Laser

(တံဆိပ္ေပၚမူတည္ပါသည္။)

ေရာင္းခ်သူ  :  The Prime Myanmar
အမ်ိဳးအစားအုပ္စု :  Disposable Cups & Supplies
တြဲဖက္ပစၥည္းမ်ား      :  Disposable Plates &Trays,Disposable Lunch Sets,Paper
                                  cups,Plastic Cups,Stadium Cups, Styrofoam Cups
                                  တစ္ခါသံုးေကာ္ဖီခြက္မ်ားႏွင့္ drink wrap မ်ား,တစ္ခါသံုးပန္းကန္ျပားႏွင့္ဗန္းမ်ား၊ တစ္ခါသံုးစကၠဴ
ခြက္မ်ား၊ တစ္ခါသံုး ေန႔လည္စာပံုစံခြက္မ်ား၊ တစ္ခါသံုးပလတ္စတစ္ခြက္မ်ား, စေတဒီယမ္ခြက္မ်ား၊ စေတဒီယမ္ခြက္မ်ား

Description

ကုန္ပစၥည္း အခ်က္အလက္မ်ား

DC & S -8001

အေရာင္မ်ား : လိေမၼာ္, အျပာ, အညိႈ, အစိမ္း, ခရမ္း

မွတ္ခ်က္ : အေရာင္မ်ားအား PANTONE ေပၚမူတည္၍ စိတ္ၾကိဳက္ေရြးခ်ယ္မွာယူႏိုင္ပါသည္။

ကုန္ၾကမ္းပစၥည္းမ်ား  : Paper ( White Brown Kraft Paper)/

                                 Ceramic/Porcelain/Vory board/ECO-

                                 friendly/Plastic(plastic:PP/PC/PS/AS/Acrylic)

အရြယ္အစား             : 2,3,4,7,8,9,12,16 oz, other sizes also available

ပံုႏွိပ္ျခင္း     : Pad/Silk Screen/Heat Transfer print /Laser

(တံဆိပ္ေပၚမူတည္ပါသည္။)

ေရာင္းခ်သူ  :  The Prime Myanmar
အမ်ိဳးအစားအုပ္စု :  Disposable Cups & Supplies
တြဲဖက္ပစၥည္းမ်ား      :  Disposable Plates &Trays,Disposable Lunch Sets,Paper
                                  cups,Plastic Cups,Stadium Cups, Styrofoam Cups
                                  တစ္ခါသံုးေကာ္ဖီခြက္မ်ားႏွင့္ drink wrap မ်ား,တစ္ခါသံုးပန္းကန္ျပားႏွင့္ဗန္းမ်ား၊ တစ္ခါသံုးစကၠဴ
ခြက္မ်ား၊ တစ္ခါသံုး ေန႔လည္စာပံုစံခြက္မ်ား၊ တစ္ခါသံုးပလတ္စတစ္ခြက္မ်ား, စေတဒီယမ္ခြက္မ်ား၊

 

 

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “တစ္ခါသံုးေကာ္ဖီခြက္မ်ားႏွင့္ drink wrap မ်ား”

Your email address will not be published. Required fields are marked *