ေရွ႕ဖံုးခါးစည္းမ်ား

ကုန္ပစၥည္းအခ်က္အလက္အေသးစိတ္

AP-1001

အေရာင္   : စိတ္ၾကိဳက္အေရာင္မ်ားအားမွာယူရရွိႏိုင္ပါသည္။

PMS အေရာင္မ်ားအားမွာယူႏိုင္ပါသည္။

ကုန္ၾကမ္းပစၥည္းမ်ား : Cotton/Waterproof/PVC

Description

ကုန္ပစၥည္းအခ်က္အလက္အေသးစိတ္

AP-1001

အေရာင္   : စိတ္ၾကိဳက္အေရာင္မ်ားအားမွာယူရရွိႏိုင္ပါသည္။

PMS အေရာင္မ်ားအားမွာယူႏိုင္ပါသည္။

ကုန္ၾကမ္းပစၥည္းမ်ား : Cotton/Waterproof/PVC

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “ေရွ႕ဖံုးခါးစည္းမ်ား”

Your email address will not be published. Required fields are marked *