ေက်ာပိုးအိတ္ႏွင့္ေဘးအိတ္

ကုန္ပစၥည္းအေသးစိတ္

B&T – 4001

အေရာင္   : အနီ၊ အျပာႏု၊ ခရမ္း

ျပထားသည့္ အေရာင္မ်ားသည္ ဥပမာျပထားျခင္း ျဖစ္ပါသည္။

PMS အေရာင္မ်ားအား ေအာ္ဒါမွာယူ ရရွိႏိုင္ပါသည္။

ကုန္ၾကမ္းပစၥည္း   : Polyster

စြမ္းေဆာင္ရည္     : 50 -70 လီတာ

Description

ကုန္ပစၥည္းအေသးစိတ္

B&T – 4001

အေရာင္   : အနီ၊ အျပာႏု၊ ခရမ္း

ျပထားသည့္ အေရာင္မ်ားသည္ ဥပမာျပထားျခင္း ျဖစ္ပါသည္။

PMS အေရာင္မ်ားအား ေအာ္ဒါမွာယူ ရရွိႏိုင္ပါသည္။

ကုန္ၾကမ္းပစၥည္း   : Polyster

စြမ္းေဆာင္ရည္     : 50 -70 လီတာ

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “ေက်ာပိုးအိတ္ႏွင့္ေဘးအိတ္”

Your email address will not be published. Required fields are marked *