ပုလင္းဆြဲကဒ္ျပားႏွင့္ပုလင္းဖြင့္းတံမ်ား

ကုန္ပစၥည္းအခ်က္အလက္အေသးစိတ္

DR -9003

အေရာင္ : နီ၊ျပာ၊ညိဳ

Pantone, CMYK (သို႔မဟုတ္) PMS

ျပထားသည္႔အေရာင္မ်ားသည္ ဥပမာေပးထားျခင္းျဖစ္ပါသည္။

PMS အေရာင္မ်ားအား စိတ္ၾကိဳက္မွာယူႏိုင္ပါသည္။

ကုန္ၾကမ္းပစၥည္းမ်ား : Paper/ PP/ Art Paper/ PVC/PET Transparent/                                     Eproxy Resin Vinyl/ Board Paper/ Pecycle                                         Paper

ပုလင္းကိုယ္ထည္ပံု  : Round/ Squar/Rectangle and others

Description

ကုန္ပစၥည္းအခ်က္အလက္အေသးစိတ္

DR -9003

အေရာင္ : နီ၊ျပာ၊ညိဳ

Pantone, CMYK (သို႔မဟုတ္) PMS

ျပထားသည္႔အေရာင္မ်ားသည္ ဥပမာေပးထားျခင္းျဖစ္ပါသည္။

PMS အေရာင္မ်ားအား စိတ္ၾကိဳက္မွာယူႏိုင္ပါသည္။

ကုန္ၾကမ္းပစၥည္းမ်ား : Paper/ PP/ Art Paper/ PVC/PET Transparent/                                     Eproxy Resin Vinyl/ Board Paper/ Pecycle                                         Paper

ပုလင္းကိုယ္ထည္ပံု  : Round/ Squar/Rectangle and others

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “ပုလင္းဆြဲကဒ္ျပားႏွင့္ပုလင္းဖြင့္းတံမ်ား”

Your email address will not be published. Required fields are marked *