အိတ္အၾကည္

ကုန္ပစၥည္းအေသးစိတ္

B&T-4002

အေရာင္    : အညိဳ၊ လိေမၼာ္၊ ခဲေရာင္
ျပထားသည့္ အေရာင္မ်ားသည္ ဥပမာျပထားျခင္း ျဖစ္ပါသည္။

PMS အေရာင္မ်ားအား ေအာ္ဒါမွာယူ ရရွိႏိုင္ပါသည္။

ကုန္ၾကမ္းပစၥည္း  : ပလတ္စတစ္

အရြယ္အစား    : စိတ္ၾကိဳက္မွာယူႏိုင္ပါသည္။

Description

ကုန္ပစၥည္းအေသးစိတ္

B&T-4002

အေရာင္    : အညိဳ၊ လိေမၼာ္၊ ခဲေရာင္
ျပထားသည့္ အေရာင္မ်ားသည္ ဥပမာျပထားျခင္း ျဖစ္ပါသည္။

PMS အေရာင္မ်ားအား ေအာ္ဒါမွာယူ ရရွိႏိုင္ပါသည္။

ကုန္ၾကမ္းပစၥည္း  : ပလတ္စတစ္

အရြယ္အစား    : စိတ္ၾကိဳက္မွာယူႏိုင္ပါသည္။

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “အိတ္အၾကည္”

Your email address will not be published. Required fields are marked *