စားပြဲတင္ ျပကၡဒိန္

ကုန္ပစ​ၥည္း အေသးစိတ္

CA-6001

အေရာင္     : နက္ျပာ၊ ပန္း၊ အညိဳ၊ ျဖဴျပာ

ျပထားသည့္ အေရာင္မ်ားသည္ ဥပမာမ်ားသာျဖစ္သည္။

PMS အေရာင္မ်ားအား ေအာ္ဒါမွာယူႏိုင္ပါသည္။

CMYK, Pantone အေရာင္မိုဒယ္မ်ား

ကုန္ၾကမ္းပစၥည္းမ်ား    : Art Paper, Coated Paper, Fancy Paper

Description

ကုန္ပစ​ၥည္း အေသးစိတ္

CA-6001

အေရာင္     : နက္ျပာ၊ ပန္း၊ အညိဳ၊ ျဖဴျပာ

ျပထားသည့္ အေရာင္မ်ားသည္ ဥပမာမ်ားသာျဖစ္သည္။

PMS အေရာင္မ်ားအား ေအာ္ဒါမွာယူႏိုင္ပါသည္။

CMYK, Pantone အေရာင္မိုဒယ္မ်ား

ကုန္ၾကမ္းပစၥည္းမ်ား    : Art Paper, Coated Paper, Fancy Paper

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “စားပြဲတင္ ျပကၡဒိန္”

Your email address will not be published. Required fields are marked *