ဓာတ္ဗူးအေသးမ်ား

ကုန္ပစၥည္းအခ်က္အလက္အေသးစိတ္

DR-9004

အေရာင္ : နီ၊ျပာ၊ပန္း၊ညိဳ

ျပထားသည့္ အေရာင္မ်ားသည္ ဥပမာမ်ားျဖစ္ပါသည္။

 PMS အေရာင္မ်ားအားစိတ္ၾကိဳက္မွာယူႏိုင္ပါသည္။

ကုန္ၾကမ္းပစၥည္းမ်ား   : Stainless Steel/ Metal

Description

ကုန္ပစၥည္းအခ်က္အလက္အေသးစိတ္

DR-9004

အေရာင္ : နီ၊ျပာ၊ပန္း၊ညိဳ

ျပထားသည့္ အေရာင္မ်ားသည္ ဥပမာမ်ားျဖစ္ပါသည္။

 PMS အေရာင္မ်ားအားစိတ္ၾကိဳက္မွာယူႏိုင္ပါသည္။

ကုန္ၾကမ္းပစၥည္းမ်ား   : Stainless Steel/ Metal

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “ဓာတ္ဗူးအေသးမ်ား”

Your email address will not be published. Required fields are marked *