ကီးခ်ိန္း

ကုန္ပစၥည္းအခ်က္အလက္အေသးစိတ္

KC -1501

အေရာင္     : လိေမၼာ္၊ ျပာ၊ ပန္း၊ ညိဳ

ျပထားသည့္ အေရာင္မ်ားသည္ ဥပမာမ်ားသာျဖစ္ပါသည္။

PANTONE ေပၚမူတည္၍ စိတ္ၾကိဳက္ေရြးခ်ယ္မွာယူႏိုင္ပါသည္။

ကုန္ၾကမ္းပစၥည္းမ်ား   : Metal/ Alloy/ Zinc Alloy/ Plastic/ Iron/

Leather/PVC/Resin/Crystal/ Rubber/ Silicone/

Wood/ PU/ Brass

ပံုႏိွပ္ျခင္း :     Silkcreen/ Debossed/ Embossed or filled colors

Description

ကုန္ပစၥည္းအခ်က္အလက္အေသးစိတ္

KC -1501

အေရာင္     : လိေမၼာ္၊ ျပာ၊ ပန္း၊ ညိဳ

ျပထားသည့္ အေရာင္မ်ားသည္ ဥပမာမ်ားသာျဖစ္ပါသည္။

PANTONE ေပၚမူတည္၍ စိတ္ၾကိဳက္ေရြးခ်ယ္မွာယူႏိုင္ပါသည္။

ကုန္ၾကမ္းပစၥည္းမ်ား   : Metal/ Alloy/ Zinc Alloy/ Plastic/ Iron/

Leather/PVC/Resin/Crystal/ Rubber/ Silicone/

Wood/ PU/ Brass

ပံုႏိွပ္ျခင္း :     Silkcreen/ Debossed/ Embossed or filled colors

 

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “ကီးခ်ိန္း”

Your email address will not be published. Required fields are marked *