မီးျခစ္မ်ား

ကုန္ပစၥည္းအခ်က္အလက္အေသးစိတ္

H&L-1401

အေရာင္      :     လိေမၼာ္၊ အျပာ၊ အစိမ္း၊ အညိဳ

ျပထားသည့္ အေရာင္မ်ားသည္ဥပမာမ်ားျဖစ္ပါသည္။

   PANTONE ေပၚမူတည္၍ စိတ္ၾကိဳက္ေရြးခ်ယ္မွာယူႏိုင္ပါ

သည္။

ကုန္ၾကမ္းပစၥည္းမ်ား     : ပလတ္စတစ္၊ သတၳဳ၊ ABS၊ Zinc Alloy၊ အလူမီနီယံ

အလြိဳင္း၊ စတိန္းလက္စတီး၊ မဂၢနီဆီယံ အလိြဳင္း

အရြယ္အစား     :     ၈၂.၃ *  ၂၃.၃ * ၁၀.၇ မီလီမီတာ/ စိတ္ၾကိဳက္အရြယ္

အစားအားမွာယူရရွိႏိုင္ပါသည္။

Description

ကုန္ပစၥည္းအခ်က္အလက္အေသးစိတ္

H&L-1401

အေရာင္      :     လိေမၼာ္၊ အျပာ၊ အစိမ္း၊ အညိဳ

ျပထားသည့္ အေရာင္မ်ားသည္ဥပမာမ်ားျဖစ္ပါသည္။

  PANTONE ေပၚမူတည္၍ စိတ္ၾကိဳက္ေရြးခ်ယ္မွာယူႏိုင္ပါ

သည္။

ကုန္ၾကမ္းပစၥည္းမ်ား     : ပလတ္စတစ္၊ သတၳဳ၊ ABS၊ Zinc Alloy၊ အလူမီနီယံ

အလြိဳင္း၊ စတိန္းလက္စတီး၊ မဂၢနီဆီယံ အလိြဳင္း

အရြယ္အစား     :     ၈၂.၃ *  ၂၃.၃ * ၁၀.၇ မီလီမီတာ/ စိတ္ၾကိဳက္အရြယ္

အစားအားမွာယူရရွိႏိုင္ပါသည္။

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “မီးျခစ္မ်ား”

Your email address will not be published. Required fields are marked *