မွတ္စုစာအုပ္အေသး

ကုန္ပစၥည္းအခ်က္အလက္အေသးစိတ္

PD-2002

အေရာင္ : ခဲေရာင္၊ အညိဳေရာင္၊အျပာႏုေရာင္

ျပထားသည့္ အေရာင္မ်ားသည္ ဥပမာမ်ားသာျဖစ္ပါသည္။

PMS အေရာင္မ်ားအားမွာယူရရွိႏိုင္ပါသည္။

ကာဗာ ကုန္ၾကမ္းပစၥည္း   :စကၠဴ /သားေရ / ကတ္ထူ ျပား PU Leather

PU Leather(သို႔မဟုတ္) စိတ္ၾကိဳက္မွာယူႏိုင္ပါ

သည္။

စာရြက္သားကုန္ၾကမ္း     : Art Paper/Cardboard/Coated Paper/

Corrugated Board/Duplex Board/Fancy

Paper/Kraft Paper/ Special Paper

အရြယ္အစား  : 16*12cm/ 14.5*9cm/A3/A4/A5/A6/Customized

Description

ကုန္ပစၥည္းအခ်က္အလက္အေသးစိတ္

PD-2002

အေရာင္ : ခဲေရာင္၊ အညိဳေရာင္၊အျပာႏုေရာင္

ျပထားသည့္ အေရာင္မ်ားသည္ ဥပမာမ်ားသာျဖစ္ပါသည္။

PMS အေရာင္မ်ားအားမွာယူရရွိႏိုင္ပါသည္။

ကာဗာ ကုန္ၾကမ္းပစၥည္း   :စကၠဴ /သားေရ / ကတ္ထူ ျပား PU Leather

PU Leather(သို႔မဟုတ္) စိတ္ၾကိဳက္မွာယူႏိုင္ပါ

သည္။

 

စာရြက္သားကုန္ၾကမ္း     : Art Paper/Cardboard/Coated Paper/

Corrugated Board/Duplex Board/Fancy

Paper/Kraft Paper/ Special Paper

 

အရြယ္အစား  : 16*12cm/ 14.5*9cm/A3/A4/A5/A6/Customized

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “မွတ္စုစာအုပ္အေသး”

Your email address will not be published. Required fields are marked *