ပိုက္ဆံအိတ္ႏွင့္ ဘဏ္အိတ္မ်ား

ကုန္ပစၥည္းအေသးစိတ္

B&T-4005

အေရာင္  : အညိဳ၊ ခရမ္း၊ အစိမ္း၊ အျပာ

ျပထားသည့္ အေရာင္မ်ားသည္ ဥပမာျပထားျခင္း ျဖစ္ပါသည္။

PMS အေရာင္မ်ားအား ေအာ္ဒါမွာယူ ရရွိႏိုင္ပါသည္။

ရက္ထည္ : Woven Polypropylene/PVC Material

Description

ကုန္ပစၥည္းအေသးစိတ္

B&T-4005

အေရာင္  : အညိဳ၊ ခရမ္း၊ အစိမ္း၊ အျပာ

ျပထားသည့္ အေရာင္မ်ားသည္ ဥပမာျပထားျခင္း ျဖစ္ပါသည္။

PMS အေရာင္မ်ားအား ေအာ္ဒါမွာယူ ရရွိႏိုင္ပါသည္။

ရက္ထည္ : Woven Polypropylene/PVC Material

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “ပိုက္ဆံအိတ္ႏွင့္ ဘဏ္အိတ္မ်ား”

Your email address will not be published. Required fields are marked *