စကၠဴအိတ္မ်ား

ကုန္ပစၥည္းအေသးစိတ္

B&T -4004

အေရာင္ : ျပထားသည့္ အေရာင္မ်ားသည္ ဥပမာျပထားျခင္း ျဖစ္ပါသည္။

PMS အေရာင္မ်ားအား ေအာ္ဒါမွာယူ ရရွိႏိုင္ပါသည္။

Paper Type     : Paper Board/ Outpaper Bag/

Kraft Paper

Handle            : Ribbon Handle

Description

ကုန္ပစၥည္းအေသးစိတ္

B&T -4004

အေရာင္ : ျပထားသည့္ အေရာင္မ်ားသည္ ဥပမာျပထားျခင္း ျဖစ္ပါသည္။

PMS အေရာင္မ်ားအား ေအာ္ဒါမွာယူ ရရွိႏိုင္ပါသည္။

Paper Type     : Paper Board/ Outpaper Bag/

Kraft Paper

 

Handle            : Ribbon Handle

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “စကၠဴအိတ္မ်ား”

Your email address will not be published. Required fields are marked *