အစီအစဥ္ဆြဲမွတ္စုုစာအုပ္

ကုန္ပစၥည္းအခ်က္အလက္အေသးစိတ္

PD-2004

အေရာင္ : နက္ျပာေရာင္၊ အနီေရာင္၊ အညိဳေရာင္

ျပထားသည့္ အေရာင္မ်ားသည္ ဥပမာမ်ားျဖစ္ပါသည္။

PANTONE ေပၚမူတည္၍ စိတ္ၾကိဳက္မွာယူႏိုင္ပါသည္။

ကာဗာ ကုန္ၾကမ္းပစၥည္းမ်ား : Paper/ Leather/ PU leather with

leather/ Silicone or as your                                                         reques Cardboard/ PU

စကၠဴကုန္ၾကမ္းမ်ား : Art Paper/ Cardboard/ Coated Paper/                                        Corrugated Board/ Duplex Board/ Fancy                                  Paper/ Kraft                                                                                PapNewsprint Paper/Offset Paper/Art                                        Paper/Kraft Paper/ Special Paper

အရြယ္အစား   :        A3/A4/A5/A6 / Customized

Description

ကုန္ပစၥည္းအခ်က္အလက္အေသးစိတ္

PD-2004

အေရာင္ : နက္ျပာေရာင္၊ အနီေရာင္၊ အညိဳေရာင္

ျပထားသည့္ အေရာင္မ်ားသည္ ဥပမာမ်ားျဖစ္ပါသည္။

PANTONE ေပၚမူတည္၍ စိတ္ၾကိဳက္မွာယူႏိုင္ပါသည္။

ကာဗာ ကုန္ၾကမ္းပစၥည္းမ်ား : Paper/ Leather/ PU leather with

leather/ Silicone or as your requests

Cardboard/ PU

စကၠဴကုန္ၾကမ္းမ်ား : Art Paper/ Cardboard/ Coated Paper/ Corrugated

Board/ Duplex Board/ Fancy Paper/ Kraft Paper/

Newsprint Paper/Offset Paper/Art Paper/Kraft

Paper/ Special Paper

အရြယ္အစား   :        A3/A4/A5/A6 / Customized

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “အစီအစဥ္ဆြဲမွတ္စုုစာအုပ္”

Your email address will not be published. Required fields are marked *