ဆြယ္တာရွပ္မ်ား

ကုန္ပစၥည္းအခ်က္အလက္အေသးစိတ္မ်ား

AP-1009

အေရာင္     : ပန္း၊ အနီ၊ အျပာႏု၊ ခရမ္း

ျပထားသည့္ အေရာင္မ်ားသည္ ဥပမာမ်ားသာျဖစ္ပါသည္။

PMS အေရာင္မ်ားအားမွာယူရရွိႏိုင္ပါသည္။

ကုန္ၾကမ္းပစၥည္းမ်ား     : Cotton/Polyster

ရက္သားအမ်ိဳးအစား : Fleece

အေလးခ်ိန္       : ၂၂၀ ဂရမ္

ပံုႏွိပ္ျခင္း     :     Embroidery

Description

ကုန္ပစၥည္းအခ်က္အလက္အေသးစိတ္မ်ား

AP-1009

အေရာင္     : ပန္း၊ အနီ၊ အျပာႏု၊ ခရမ္း

ျပထားသည့္ အေရာင္မ်ားသည္ ဥပမာမ်ားသာျဖစ္ပါသည္။

PMS အေရာင္မ်ားအားမွာယူရရွိႏိုင္ပါသည္။

ကုန္ၾကမ္းပစၥည္းမ်ား     : Cotton/Polyster

ရက္သားအမ်ိဳးအစား : Fleece

အေလးခ်ိန္       : ၂၂၀ ဂရမ္

ပံုႏွိပ္ျခင္း     :     Embroidery

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “ဆြယ္တာရွပ္မ်ား”

Your email address will not be published. Required fields are marked *