တီရွပ္မ်ား

ကုန္ပစၥည္းအခ်က္အလက္အေသးစိတ္

AP-1010

အေရာင္     : အနီ၊ အျပာ၊ ပန္း၊ အညိဳ

ျပထားသည့္ အေရာင္မ်ားသည္ ဥပမာမ်ားသာျဖစ္ပါသည္။

PMS အေရာင္မ်ားအားမွာယူရရွိႏိုင္ပါသည္။

ကုန္ၾကမ္းပစၥည္းမ်ား   : Cotton/ Polyester

အေလးခ်ိန္      :၈၀ ဂရမ္ မွ ၁၈၀ ဂရမ္အထိ

ပံုႏွိပ္ျခငး္ : Silk Screen Printing

Description

ကုန္ပစၥည္းအခ်က္အလက္အေသးစိတ္

AP-1010

အေရာင္     : အနီ၊ အျပာ၊ ပန္း၊ အညိဳ

ျပထားသည့္ အေရာင္မ်ားသည္ ဥပမာမ်ားသာျဖစ္ပါသည္။

PMS အေရာင္မ်ားအားမွာယူရရွိႏိုင္ပါသည္။

ကုန္ၾကမ္းပစၥည္းမ်ား   : Cotton/ Polyester

အေလးခ်ိန္      :၈၀ ဂရမ္ မွ ၁၈၀ ဂရမ္အထိ

ပံုႏွိပ္ျခငး္ : Silk Screen Printing

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “တီရွပ္မ်ား”

Your email address will not be published. Required fields are marked *