ေဘာပင္

Showing all 4 results

 • ကလစ္ႏွိပ္ေဘာပင္

  ကုန္ပစၥည္း အခ်က္အလက္မ်ား

  PE-2104

  အေရာင္ :  အနီ၊ အျပာ၊ ပန္းေရာင္၊ အစိမ္း၊ ခရမ္း၊အညိဳ

  မွတ္ခ်က္ : PANTONE ေပၚမူတည္၍ စိတ္ၾကိဳက္ေရြးခ်ယ္မွာယူႏိုင္ပါသည္။

  ကုန္ၾကမ္းပစၥည္းမ်ား  : ပလတ္စတစ္ /သတၳဳ /စတိန္းလက္စတီး

  အရြယ္အစား        : ၁၈.၅ စင္တီမီတာ , အခ်င္း 7.2မီလီမီတာ သို႔မဟုတ္ အျခားဆိုဒ္မ်ား

  ပံုႏွိပ္ျခင္း      : Silk Screen/Heat Transfer/Laser

  ေရာင္းခ်သူ     :  The Prime Myanmar
  အမ်ိဳးအစား : ေဘာပင္

  တြဲဖက္ပစၥည္းမ်ား   : ေဘာပိြဳင့္ေဘာပင္၊  ဘက္တိုနီ လက္ေဆာင္ေပး ေဘာပင္ ,ကလစ္ႏွိပ္ေဘာပင္

 • ပါစင္နယ္လိုက္ေဘာပင္

  ကုန္ပစၥည္း အခ်က္အလက္မ်ား

  PE-2103

  အေရာင္ : အနီ၊ အျပာ၊ ပန္းေရာင္၊ အစိမ္း၊ ခရမ္း၊အညိဳ

  မွတ္ခ်က္ : PANTONE ေပၚမူတည္၍ စိတ္ၾကိဳက္ေရြးခ်ယ္မွာယူႏိုင္ပါသည္။

  ကုန္ၾကမ္းပစၥည္းမ်ား  : စကၠဴ / သစ္သား / Poplar Wood

  အရြယ္အစား       : ၁၈.၅ စင္တီမီတာ , အခ်င္း ၇.၂ မီလီမီတာ သို႔မဟုတ္ အျခားဆိုဒ္မ်ား

  ပံုႏွိပ္ျခင္း  : Silk Screen/Heat Transfer/Laser

  ေရာင္းခ်သူ :  The Prime Myanmar
  အမ်ိဳးအစား : ေဘာပင္

  တြဲဖက္ပစၥည္းမ်ား   : ေဘာပိြဳင့္ေဘာလ္ပင္ , ဘက္တိုနီလက္ေဆာင္ေပး ေဘာလ္ပင္ , ကလစ္ႏွိပ္ခဲတံမ်ား

 • ဘက္တိုနီေဘာပင္

  ကုန္ပစၥည္း အခ်က္အလက္မ်ား

  PE-2102

  အေရာင္- အနီ၊ အျပာ၊ ပန္းေရာင္၊ အစိမ္း၊ ခရမ္း

  ကုန္ၾကမ္းပစၥည္းမ်ား :  ပလတ္စတစ္/သတၳဳ /ပိုလီကာဗြန္နိတ္ PC/ ကာဗြန္

  ဖိုက္ဘာ+ သတၳဳ /စတိန္းလက္စတီး

  ပံုႏွိပ္ျခင္း      : Pad/Silk Screen/Heat Transfer/Laser/ Wanter Tranfer/

  Double Color Plating /Roll

  အရြယ္အစား    : 138mm L * 8.9mm/13.8*1.25cm/140*13mm

  ေရာင္းသူ     :  The Prime Myanmar
  အမ်ိဳးအစား    : ေဘာပင္

   

 • ေဘာပြိဳင့္ေဘာပင္

  ကုန္ပစၥည္း အခ်က္အလက္မ်ား

  PE-2101

  အေရာင္- အနီ၊ အျပာ၊ ပန္းေရာင္၊ အစိမ္း၊ ခရမ္း

  မွတ္ခ်က္ : Colors are optional and customized according to PANTONE

  ကုန္ၾကမ္းပစၥည္းမ်ား  : Plastic/Metal/Polycarbonate PC/ Carbon Fibre + Metal

  ပံုႏွိပ္ျခင္း  : Pad/Silk Screen/Heat Transfer print /Laser

  ( It depends on the Logo)

  ေရာင္းခ်သူ :  The Prime Myanmar
  အမ်ိဳးအစားအုပ္စု : ေဘာပင္

  တြဲဖက္  :  ဘက္တိုနီလက္ေဆာင္ေဘာပင္ , ကလစ္ႏွိပ္ေဘာပင္