အ၀တ္ခါးစည္းေရွ႔ဖံုး

Showing all 9 results

 • ကမ္းေျခသံုး သဘက္မ်ား

  ကုန္ပစၥည္းအခ်က္အလက္အေသးစိတ္

  AP-1003

  အေရာင္ :  လိေမၼာ္၊ အျပာ၊ ခရမ္း၊ အနီ၊ အျပာႏု

  ျပထားသည့္ အေရာင္မ်ားသည္ ဥပမာမ်ားသာျဖစ္ပါသည္။
  PMS အေရာင္မ်ားအားမွာယူရရွိႏိုင္ပါသည္။

  ကုန္ၾကမ္းပစၥည္းမ်ား  : Non woven garment/ႏိုင္လြန္ / Polyester

  ပံုႏွိပ္ျခင္း : Silk Screen Printing/ Heat Tranfer

  အရြယ္အစား   :  ၄၁၀ * ၆၀

 • ဆြယ္တာရွပ္မ်ား

  ကုန္ပစၥည္းအခ်က္အလက္အေသးစိတ္မ်ား

  AP-1009

  အေရာင္     : ပန္း၊ အနီ၊ အျပာႏု၊ ခရမ္း

  ျပထားသည့္ အေရာင္မ်ားသည္ ဥပမာမ်ားသာျဖစ္ပါသည္။

  PMS အေရာင္မ်ားအားမွာယူရရွိႏိုင္ပါသည္။

  ကုန္ၾကမ္းပစၥည္းမ်ား     : Cotton/Polyster

  ရက္သားအမ်ိဳးအစား : Fleece

  အေလးခ်ိန္       : ၂၂၀ ဂရမ္

  ပံုႏွိပ္ျခင္း     :     Embroidery

 • တီရွပ္မ်ား

  ကုန္ပစၥည္းအခ်က္အလက္အေသးစိတ္

  AP-1010

  အေရာင္     : အနီ၊ အျပာ၊ ပန္း၊ အညိဳ

  ျပထားသည့္ အေရာင္မ်ားသည္ ဥပမာမ်ားသာျဖစ္ပါသည္။

  PMS အေရာင္မ်ားအားမွာယူရရွိႏိုင္ပါသည္။

  ကုန္ၾကမ္းပစၥည္းမ်ား   : Cotton/ Polyester

  အေလးခ်ိန္      :၈၀ ဂရမ္ မွ ၁၈၀ ဂရမ္အထိ

  ပံုႏွိပ္ျခငး္ : Silk Screen Printing

 • ပိုလိုရွပ္မ်ား

  ကုန္ပစၥည္းအခ်က္အလက္အေသးစိတ္မ်ား

  AP-1005

  အေရာင္မ်ား  : အနီ၊ အျပာႏု၊ ခရမ္း

  ျပထားသည့္ အေရာင္မ်ားသည္ ဥပမာမ်ားသာျဖစ္ပါသည္။

  PMS အေရာင္မ်ားအားမွာယူရရွိႏိုင္ပါသည္။

  အမ်ိဳးအစားမ်ား :   Anti-shrink, Anti-Wrinkle, Breatheable

  100% Cotton, 80 % Polyister 10% Cotton,

  အေလးခ်ိန္ : 180 g/ 200g

  ပံုႏွိပ္ျခင္း : Silk Screen Printing / Embnoiderey

 • ရင္ထိုးမ်ား

  ကုန္ပစၥည္းအခ်က္အလက္အေသးစိတ္

  AP-1004

  ကုန္ၾကမ္းပစၥည္းမ်ား  : သတၳဳ၊ အလိြဳင္း၊ သံ၊ ေၾကးဝါ

  အရြယ္အစား     : ၁-၅ မီလီမီတာ/ စိတ္ၾကိဳက္ပံုစံ

 • ဦးထုပ္မ်ား

  ကုန္ပစၥည္းအခ်က္အလက္အေသးစိတ္

  AP-1006

  အေရာင္ : ပန္း၊ အညိဳ၊ အျပာႏု၊ ခရမ္း
  ျပထားသည့္ အေရာင္မ်ားသည္ ဥပမာမ်ားသာျဖစ္ပါသည္။

  PMS အေရာင္မ်ားအားမွာယူရရွိႏိုင္ပါသည္။

  အမ်ိဳးအစားမ်ား :  ေဘ့စ္ေဘာဦးထုပ္မ်ား၊ ရက္ပါ( စနပ္ဘက္ခ္) ဦးထုပ္

  မ်ား၊ ေခါင္းစြပ္ဦးထုပ္မ်ား

   

 • ေနကာမ်က္မွန္မ်ား

  ကုန္ပစၥည္းအခ်က္အလက္အေသးစိတ္

  AP-1008

  အေရာင္  : ပန္း၊ အညိဳ၊ အျပာႏု၊ ခရမ္း

  ျပထားသည့္ အေရာင္မ်ားသည္ ဥပမာမ်ားသာျဖစ္ပါသည္။

  PMS အေရာင္မ်ားအားမွာယူရရွိႏိုင္ပါသည္။

   

  အရြယ္အစား   : ၅*၁၄ စင္တီမီတာ

  ပံုႏွိပ္ျခင္း : Silk screen, Heat Transfer

 • ေရွ႕ဖံုးခါးစည္းမ်ား

  ကုန္ပစၥည္းအခ်က္အလက္အေသးစိတ္

  AP-1001

  အေရာင္   : စိတ္ၾကိဳက္အေရာင္မ်ားအားမွာယူရရွိႏိုင္ပါသည္။

  PMS အေရာင္မ်ားအားမွာယူႏိုင္ပါသည္။

  ကုန္ၾကမ္းပစၥည္းမ်ား : Cotton/Waterproof/PVC

 • ၾကိဳးသိုင္းဖိနပ္ႏွင့္ညွပ္ဖိနပ္မ်ား

  ကုန္ပစၥည္းအခ်က္အလက္အေသးစိတ္

  AP -1007

  အေရာင္ : ပန္းေရာင္၊ အညိဳ၊ အျပာႏု၊ ခရမ္း

  ျပထားသည့္ အေရာင္မ်ားသည္ ဥပမာမ်ားသာျဖစ္ပါသည္။

  PMS အေရာင္မ်ားအားမွာယူရရွိႏိုင္ပါသည္။

  ကုန္ၾကမ္းပစၥည္းမ်ား : PVC, outsole material, EVA/PE