ကားပစၥည္း

Showing all 4 results

 • ကား ဒက္ကဲလ္ စတစ္ကာ

  ကုန္ပစၥည္းအခ်က္အလက္အေသးစိတ္

  AU-2004

  ဗီႏိုင္းစတစ္ကာ / သံလိုက္စတစ္ကာ / စတစ္ကာအၾကည္

 • ကားအလံ

  ကုန္ပစၥည္းအေသးစိတ္

  AU-2005

  အေရာင္    : လိေမၼာ္၊ အျပာ၊ ခရမ္း၊ အညိဳ

  ျပထားသည့္အေရာင္မ်ားသည္ ဥပမမွ်သာျဖစ္ပါသည္။

  PMS အေရာင္မ်ားအား ေအာ္ဒါမွာယူႏိုင္ပါသည္။

  အလံ ကုန္ၾကမ္းပစၥည္း    : 230 gsm, 250 gsm, Knitted polyster

  အမ်ိဳးအစား  : မ်က္ႏွာတစ္ဖက္ ေဆးရိုက္၊ မ်က္ႏွာႏွစ္ဖက္စလံုး ေဆးရိုက္

 • ကားအဲဖရက္ရွ္နာ

  ကုန္ပစၥည္းအခ်က္အလက္အေသးစိတ္

  AU-2003

  အေရာင္         : ကာလာေအာ့ဖ္ဆက္ ၁ မွ ၄ အထိ (သို႔မဟုတ္)

  Silk Screen printing 2 Sides

  ပံုစံ                : မည္သည့္ပံုစံမဆိုရရွိႏိုင္ပါသည္။

  အနံ႔အသက္    : သံပုရာ/ အိုးရွင္း/ ဂရင္းတီး/ သစ္ခြႏွင္းဆီ/ ပရုတ္/

  လာဗင္ဒါေရေမႊးပန္း / ပန္းသီး/စေတာ္ဘယ္ရီႏွင္းပန္း/

  ထင္း ရွဴး/ စပယ္

 • ဘန္ပါ သံလိုက္ကပ္ခြာ စတစ္ကာ

  ကုန္ပစၥည္းအခ်က္အလက္အေသးစိတ္

  AU-2002

  အေရာင္  : အနီ၊ အျပာ၊ ခရမ္း၊ အညိဳ

  ျပထားသည့္ အေရာင္မ်ားသည္ ဥပမာမ်ားသာျဖစ္ပါသည္။

  PMS အေရာင္မ်ားအားမွာယူရရွိႏိုင္ပါသည္။

  အရြယ္အစား  : 44* 36cm to  44* 38 cm (or) Any Size

  ပံုႏိွပ္ျခင္း : ေအာ့ဖ္ဆက္ပံုႏွိပ္ျခင္း