ျပကၡဒိန္

Showing all 3 results

 • စားပြဲတင္ ျပကၡဒိန္

  ကုန္ပစ​ၥည္း အေသးစိတ္

  CA-6001

  အေရာင္     : နက္ျပာ၊ ပန္း၊ အညိဳ၊ ျဖဴျပာ

  ျပထားသည့္ အေရာင္မ်ားသည္ ဥပမာမ်ားသာျဖစ္သည္။

  PMS အေရာင္မ်ားအား ေအာ္ဒါမွာယူႏိုင္ပါသည္။

  CMYK, Pantone အေရာင္မိုဒယ္မ်ား

  ကုန္ၾကမ္းပစၥည္းမ်ား    : Art Paper, Coated Paper, Fancy Paper

 • စားပြဲတင္ျပကၡဒိန္

  CA – 6001
  အေရာင္ – ကာလာစံုရႏိုင္သည္။
  :No(60)4thFloor,Insein Road,Hleda
  Kamayut Township, Yangon Myanmar
  ဖုန္း (+95)770970789
  အီးေမးလ္: info.primemyanmar@gmail.com

 • စာရြက္ျဖဲ ျပကၡဒိန္

  ကုန္ပစၥည္း အေသးစိတ္

  CA-6002

  အေရာင္   : နက္ျပာ၊ မရမ္း၊ အညိဳ၊ ျဖဴျပာ

  ျပထားေသာ အေရာင္မ်ားသည္ ဥပမာမ်ားျဖစ္ပါသည္။

  PMS အေရာင္မ်ားအား ေအာ္ဒါမွာယူႏိုင္ပါသည္။

  CMYK, Pantone Color.

  ကုန္ၾကမ္းပစၥည္းမ်ား    : Art Paper, Coated Paper