တစ္ခါသံုးခြက္ႏွင့္စပ္ဆက္

Showing all 8 results

 • စေတဒီယမ္ ခြက္မ်ား

  ကုန္ပစၥည္း အခ်က္အလက္မ်ား

  DC & S -8006

  အေရာင္မ်ား       : စိမ္း၊ျပာ၊ညိဳ၊ပန္း

  မွတ္ခ်က္            : PMS အေရာင္မ်ားအား စိတ္ၾကိဳက္ေရြးခ်ယ္မွာယူႏိုင္ပါသည္။

  ကုန္ၾကမ္းပစၥည္းမ်ား      : ပလတ္စတစ္ /PP/ Enviroment Friendly/ ဝါး

  /ဝါးဖိုက္ဘာ /Plant Fibre/Bamboo

  Plastic/Silicone Virgin PP/Food Grade

  Size            : ထိပ္ဝ အခ်င္း :၉ စင္တီမီတာ ,ေအာက္ေျခ အခ်င္း : ၆.၅ စင္တီမီတာ ,အျမင့္ : ၁၄ စင္တီမီတာ

  Sold By      :       The Prime Myanmar
  Category    : 

  Tags           : , Paper Cups,  ,Styrofoam Cups, Stadium Cups

  တစ္ခါသံုးေကာ္ဖီခြက္မ်ားႏွင့္ drink wrap မ်ား,တစ္ခါသံုးပန္းကန္ျပားႏွင့္ဗန္းမ်ား၊ တစ္ခါသံုးစကၠဴခြက္မ်ား၊ တစ္ခါသံုး                          ေန႔လည္စာပံုစံခြက္မ်ား၊ တစ္ခါသံုးပလတ္စတစ္ခြက္မ်ား, စေတဒီယမ္ခြက္မ်ား၊ စေတဒီယမ္ခြက္မ်ား

 • တစ္ခါသံုး စကၠဴခြက္မ်ား

  ကုန္ပစၥည္း အခ်က္အလက္မ်ား

  DC & S -8004

  အေရာင္        : အနက္,အနီ,ပန္း

  မွတ္စု            :PMS အေရာင္မ်ားအား စိတ္ၾကိဳက္ေရြးခ်ယ္မွာယူႏိုင္ပါသည္။

  ကုန္ၾကမ္းပစၥည္းမ်ား     : Paper/Pulp/High Quality Food Grade Paper/

  PE Coated paper

  ဆိုဒ္   : ၂ ေအာင္စ မွ ၃၂ ေအာင္စထိ

  ေရာင္းခ်သူ  :  The Prime Myanmar
  အမ်ိဳးအစား : 

  တြဲဖက္ပစၥည္းမ်ား :  ,Styrofoam Cups

  တစ္ခါသံုးေကာ္ဖီခြက္မ်ားႏွင့္ drink wrap မ်ား,တစ္ခါသံုးပန္းကန္ျပားႏွင့္ဗန္းမ်ား၊ တစ္ခါသံုးစကၠဴ
  ခြက္မ်ား၊ တစ္ခါသံုး ေန႔လည္စာပံုစံခြက္မ်ား၊ တစ္ခါသံုးပလတ္စတစ္ခြက္မ်ား, စေတဒီယမ္ခြက္မ်ား

 • တစ္ခါသံုးပန္းကန္ျပားႏွင့္ဗန္းမ်ား

  ကုန္ပစၥည္း အခ်က္အလက္မ်ား

  DC & S -8002

  အေရာင္ : အနက္,အနီ, အညိႈ

  မွတ္ခ်က္ :  PMS Colors are possible for order

  ကုန္ၾကမ္းပစၥည္းမ်ား : ပလတ္စတစ္ , PP/ စကၠဴ / အလူမီနီယံ

  အရြယ္အစားမ်ား : 6”,7”, 9”,etc,.

  ေရာင္းခ်သူ : The Prime Myanmar
  အမ်ိဳးအစားအုပ္စု : Disposable Cups & Supplies
  တြဲဖက္ပစၥည္းမ်ား : Disposable Plates &Trays,Disposable Lunch Sets,Paper
  cups,Plastic Cups,Stadium Cups, Styrofoam Cups

 • တစ္ခါသံုးပန္းကန္ျပားႏွင့္ဗန္းမ်ား

  ကုန္ပစၥည္း အခ်က္အလက္မ်ား

  DC & S -8002

  အေရာင္ : အနက္,အနီ, အညိႈ

  မွတ္ခ်က္ : PMS Colors are possible for order

  ကုန္ၾကမ္းပစၥည္းမ်ား : ပလတ္စတစ္ , PP/ စကၠဴ /အလူမီနီယမ္

  ဆိုဒ္ : 6”,7”, 9”,etc,.

  ေရာင္းခ်သူ : The Prime Myanmar
  အမ်ိဳးအစား : Disposable Cups & Supplies
  တြဲဖက္ပစၥည္းမ်ား : Disposable Plates &Trays,Disposable Lunch Sets,Paper
  cups,Plastic Cups,Stadium Cups, Styrofoam Cups

  တစ္ခါသံုးေကာ္ဖီခြက္မ်ားႏွင့္ drink wrap မ်ား,တစ္ခါသံုးပန္းကန္ျပားႏွင့္ဗန္းမ်ား၊ တစ္ခါသံုးစကၠဴ
  ခြက္မ်ား၊ တစ္ခါသံုး ေန႔လည္စာပံုစံခြက္မ်ား၊ တစ္ခါသံုးပလတ္စတစ္ခြက္မ်ား, စေတဒီယမ္ခြက္မ်ား၊ စေတဒီယမ္ခြက္မ်ား

 • တစ္ခါသံုးပလတ္စတစ္ခြက္မ်ား

  ကုန္ပစၥည္း အခ်က္အလက္မ်ား

  DC & S -8005

  အေရာင္ : စိမ္း၊ျပာ၊ညိဳ၊ပန္း

  မွတ္ခ်က္          : PMS အေရာင္မ်ားအား စိတ္ၾကိဳက္ေရြးခ်ယ္မွာယူႏိုင္ပါသည္။

  ကုန္ၾကမ္းပစၥည္းမ်ား    : ပလတ္စတစ္/PP/PETE/PP/PET

  အရြယ္အစား        : ၅ ေအာင္စ မွ ၂၄ ေအာင္စအထိ

  ေရာင္းခ်သူ :  The Prime Myanmar
  အမ်ိဳးအစား : 

  တြဲဖက္ပစၥည္းမ်ား : , Paper Cups,  ,Styrofoam Cups, Stadium Cups

  တစ္ခါသံုးေကာ္ဖီခြက္မ်ားႏွင့္ drink wrap မ်ား,တစ္ခါသံုးပန္းကန္ျပားႏွင့္ဗန္းမ်ား၊ တစ္ခါသံုးစကၠဴခြက္မ်ား၊ တစ္ခါသံုး ေန႔လည္စာပံုစံခြက္မ်ား၊                                တစ္ခါသံုးပလတ္စတစ္ခြက္မ်ား, စေတဒီယမ္ခြက္မ်ား၊ စေတဒီယမ္ခြက္မ်ား

 • တစ္ခါသံုးေကာ္ဖီခြက္မ်ားႏွင့္ drink wrap မ်ား

  ကုန္ပစၥည္း အခ်က္အလက္မ်ား

  DC & S -8001

  အေရာင္မ်ား : လိေမၼာ္, အျပာ, အညိႈ, အစိမ္း, ခရမ္း

  မွတ္ခ်က္ : အေရာင္မ်ားအား PANTONE ေပၚမူတည္၍ စိတ္ၾကိဳက္ေရြးခ်ယ္မွာယူႏိုင္ပါသည္။

  ကုန္ၾကမ္းပစၥည္းမ်ား  : Paper ( White Brown Kraft Paper)/

                                   Ceramic/Porcelain/Vory board/ECO-

                                   friendly/Plastic(plastic:PP/PC/PS/AS/Acrylic)

  အရြယ္အစား             : 2,3,4,7,8,9,12,16 oz, other sizes also available

  ပံုႏွိပ္ျခင္း     : Pad/Silk Screen/Heat Transfer print /Laser

  (တံဆိပ္ေပၚမူတည္ပါသည္။)

  ေရာင္းခ်သူ  :  The Prime Myanmar
  အမ်ိဳးအစားအုပ္စု :  Disposable Cups & Supplies
  တြဲဖက္ပစၥည္းမ်ား      :  Disposable Plates &Trays,Disposable Lunch Sets,Paper
                                    cups,Plastic Cups,Stadium Cups, Styrofoam Cups
                                    တစ္ခါသံုးေကာ္ဖီခြက္မ်ားႏွင့္ drink wrap မ်ား,တစ္ခါသံုးပန္းကန္ျပားႏွင့္ဗန္းမ်ား၊ တစ္ခါသံုးစကၠဴ
  ခြက္မ်ား၊ တစ္ခါသံုး ေန႔လည္စာပံုစံခြက္မ်ား၊ တစ္ခါသံုးပလတ္စတစ္ခြက္မ်ား, စေတဒီယမ္ခြက္မ်ား၊ စေတဒီယမ္ခြက္မ်ား
 • တစ္ခါသံုးေန႔လည္စာပံုစံခြက္

  ကုန္ပစၥည္း အခ်က္အလက္မ်ား

  DC & S -8003

  အေရာင္          : အနက္,အျဖဴ, အညိႈ

  မွတ္ခ်က္         : PMS အေရာင္မ်ားအားစိတ္ၾကိဳက္ေရြးခ်ယ္မွာယူႏိုင္ပါသည္

  ကုန္ၾကမ္းပစၥည္းမ်ား      : Plastic,Corn Starch and PP/PP/PET/PS/PVC/etc

  အရြယ္အစား        : Customized the size as your requirement

  ပံုႏွိပ္ျခင္း     :Embossing , Glossy Lamination,Matt Lamination,

  Stamping, UV Coating,etc.

  ေရာင္းခ်သူ     : The Prime Myanmar
  အမ်ိဳးအစား : Disposable Cups & Supplies
  တြဲဖက္ပစၥည္းမ်ား        : Disposable Plates &Trays,Paper

  cups,Plastic Cups,Stadium Cups, Styrofoam Cups

 • တစ္ခါသံုးေဖာ့ခြက္မ်ား

  ကုန္ပစၥည္း အခ်က္အလက္မ်ား

  DC & S -8007

  အေရာင္           : နီ၊ျပာ၊ညိဳ၊ပန္း

  မွတ္ခ်က္        : PMS အေရာင္မ်ားအား စိတ္ၾကိဳက္မွာယူရရွိႏိုင္ပါသည္။

  ကုုန္ၾကမ္းပစၥည္း      : Paper/ Food Grade Paper/Paper/Food White

  Card+PE Laminated Paper, Single Wall                                             Paper+PE  Coating

  အရြယ္အစား         : From 4oz- 32oz, Customized

  ေရာင္းခ်သူ        :  The Prime Myanmar
  အမ်ိဳးအစားအုပ္စု   : 
  ဆက္စပ္ပစၥည္းမ်ား           : ,