ပြဲတြင္အသံုးျပဳေသာအမိုးပါတဲ

Showing the single result

 • ပြဲသံုး အမိုးပါတဲမ်ား

  ကုန္ပစၥည္းအေသးစိတ္

  Ev-1001

  အေရာင္     : လိေမၼာ္၊ နက္ျပာ၊ ခရမ္း

  ျပထားေသာ အေရာင္မ်ားသည္ ဥပမာျပထားျခင္းျဖစ္ပါသည္။

  CMYK model (သို႔မဟုတ္) Pantone အေရာင္စနစ္

  ရက္ထည္ ကုန္ပစၥည္းမ်ား    : Poly/ PVC Fabric warhouse/500D

  polyester with PVC coated polyester

  ေဘာင္ ကုန္ပစၥည္းမ်ား  : စတီးဖရိန္ / Hard Press အလူမီနီယံ

  အလြိဳင္းဖရိန္/ (4 Channels)

  ပံုႏွိပ္ျခင္း   : စခရင္ ပံုႏွိပ္ျခင္း၊ ဒီဂ်စ္တယ္ ပံုႏွိပ္ျခင္း