ဓာတ္မီး

Showing the single result

 • ဓာတ္မီးမ်ား

  ကုန္ပစၥည္းအေသးစိတ္

  FL-1101

  အေရာင္     : လိေမၼာ္၊ နက္ျပာ၊ ခရမ္း

  ျပထားေသာ အေရာင္မ်ားသည္ ဥပမာျပထားျခငး္သာျဖစ္သည္။

  မိမိလိုခ်င္ေသာ အေရာင္မ်ားအား PANTONE ေပၚမူတည္ျပီး စိတ္ၾကိဳက္ေရြး

  ခ်ယ္မွာယူႏိုင္ပါသည္။

  ကုန္ၾကမ္းပစၥည္းမ်ား  : ပလတ္စတစ္/ ABS/ အလူမီနီယံ အလိြဳင္း / D ဆိုဒ္

  ဓာတ္မီး အမ်ိဳးအစား    : EDC( Every Day Carry) / အားျပန္သြင္းႏိုင္ေသာ

  ဓာတ္မီး

  ဘက္ထရီ အမ်ိဳးအစား : AA/ AAA/ Lead-acid Battery