ထီးအမ်ိဴးမ်ိဴး

Showing the single result

 • ေဂါက္ရိုက္ထီး

  ကုန္ပစၥည္း အခ်က္အလက္မ်ား

  GO-1201

  အေရာင္- အနီ၊ အျပာ၊အညိဳ

  Note: Colors are optional and customized according to PANTONE

  Fabric Material  : Polyester/Pongee/Nylon/Silver Plastic/Plastic

  Pole Material     : Stainless Steel/Plastic/Metal/Aluminium

  Handle              : Wooden/Rubber/EVA/Plastic

  Size        : 18.5 cm, Diameter 7.2 mm or other sizes

  Printing  : Silk Screen/Heat Transfer printing