လက္ကိုင္ယပ္ေတာင္

Showing all 5 results

 • ပလပ္စတစ္ ယပ္ေတာင္

  HF- 1303
  အေရာင္။   ။ လိေမၼာ္၊ ခရမ္း၊ အနီ၊ အစိမ္း၊ မိုးျပာ။
  ကုန္ၾကမ္း။   ။ ပလတ္စတစ္၊ စကၠဴ။
  အရြယ္အစား။   ။ ခ်ိန္ညိႈႏိုင္သည္။
  ပစၥည္း မွာယူလိုပါက Facebook Message (message us) မွေသာ္လည္းေကာင္း၊ ဖုန္း ၀၉၇၇၀၉၇၀၇၈၉ သို႔လည္းေကာင္း ဆက္သြယ္မွာယူႏုိင္ပါသည္။

 • မ်က္ႏွာယက္ေတာင္မ်ား

  ကုန္ပစၥည္းအခ်က္အလက္အေသးစိတ္မ်ား

  HF-1302

  အေရာင္         : နီ၊ျပာ၊ပန္း၊ခရမ္း

  ျပထားသည့္အေရာင္မ်ားသည္ ဥပမာေပးထားျခင္းျဖစ္ပါသည္။

  PANTONE ေပၚမူတည္၍ စိတ္ၾကိဳက္ေရြးခ်ယ္မွာယူႏိုင္ပါသည္။

  ကုန္ၾကမ္းပစၥည္းမ်ား       : Eco-friendly pp with printing /Wood/ Plastic

  အရြယ္အစား            : စိတ္ၾကိဳက္မွာယူႏိုင္ပါသည္။

 • လက္ကိုင္မဲ့ယပ္ေတာင္

  ကုန္ပစၥည္းအခ်က္အလက္အေသးစိတ္

  အေရာင္   :   စိမ္း၊ ျပာ၊ညိဳ၊ခရမ္း

  ျပထားသည့္အေရာင္မ်ားသည္ ဥပမားမွ်သာျဖစ္ပါသည္။

  PANTONE ေပၚမူတည္၍ စိတ္ၾကိဳက္ေရြးခ်ယ္မွာယူႏိုင္ပါသည္။

  ကုန္ၾကမ္းပစၥည္းမ်ား  : Plastic/ PP/ Paper/ PP cover/ PP/ Eco –                                               friendly, Non-toxic

  အရြယ္အစားမ်ား     : စိတ္ၾကိဳက္အရြယ္အစားအားမွာယူႏုိင္ပါသည္။

  ပံုႏွိပ္ျခငး္ : Silkcreen/ Heat transfer

 • အားကစားယက္ေတာင္

  ကုန္ပစၥည္းအခ်က္အလက္အေသးစိတ္

  HF-1304

  အေရာင္     :  စိမ္း၊ျပာ၊ပန္း၊ညိဳ

  ျပထားသည့္ အေရာင္မ်ားသည္ ဥပမားေပးထားျခငး္ျဖစ္ပါသည္။

  PANTONE ေပၚမူတည္၍ စိတ္ၾကိဳက္ေရြးခ်ယ္မွာယူႏိုင္ပါသည္။

  ကုန္ၾကမ္းပစၥည္းမ်ား  : Plastic/PP/Paper/PP Cover/ PP

  Eco-friendly, Non-toxic

   

  အရြယ္အစား  : စိတ္ၾကိဳက္ေရြးခ်ယ္မွာယူႏိုင္ပါသည္။

  ပံုႏိွပ္ျခင္း     : Silkcreen/ Heat-transfer

 • ေခါက္ယပ္ေတာင္ႏွင့္ပန္းဖြားယပ္ေတာင္

  Product Detail

  HF-1301

  Color          :     စိမ္း၊ျပာ၊ညိဳ

  Shown Colors for only samples. Optional or

  customized according to PANTONE.

  Material      :     Bamboo/Silk+Smooth Bamboo/Paper+Bamboo+Fabric Plastic/ Plastic and Feather/Slik

  Size           :  21cm or 23 length/ 17*19cm/21cm/23cm/30cm