ေသာ့ခ်ိတ္

Showing the single result

 • ကီးခ်ိန္း

  ကုန္ပစၥည္းအခ်က္အလက္အေသးစိတ္

  KC -1501

  အေရာင္     : လိေမၼာ္၊ ျပာ၊ ပန္း၊ ညိဳ

  ျပထားသည့္ အေရာင္မ်ားသည္ ဥပမာမ်ားသာျဖစ္ပါသည္။

  PANTONE ေပၚမူတည္၍ စိတ္ၾကိဳက္ေရြးခ်ယ္မွာယူႏိုင္ပါသည္။

  ကုန္ၾကမ္းပစၥည္းမ်ား   : Metal/ Alloy/ Zinc Alloy/ Plastic/ Iron/

  Leather/PVC/Resin/Crystal/ Rubber/ Silicone/

  Wood/ PU/ Brass

  ပံုႏိွပ္ျခင္း :     Silkcreen/ Debossed/ Embossed or filled colors