၀န္ထမ္း လည္ဆြဲႀကိဳး

Showing the single result

 • ဝန္ထမ္းလည္ဆြဲၾကိဳး

  ကုန္ပစၥည္း္အခ်က္အလက္အေသးစိတ္မ်ား

  LY-1601

  အေရာင္ – လိေမၼာ္၊ပန္း၊ျပား

  ျပထားသည့္ အေရာင္မ်ားသည္ ဥပမာမ်ားသာျဖစ္ပါသည္။

  PANTONE ေပၚမူတည္၍ စိတ္ၾကိဳက္ေရြးခ်ယ္မွာယူႏိုင္ပါသည္။

  ကုန္ၾကမ္းမ်ား : Polyester/Nylon

  အရြယ္အစား : 3cm* 90cm, 2.5cm* 90cm, 2.0cm*90cm, 1.5cm*90cm,

  1.5cm* 90cm, 1.2cm* 90cm,1.0cm*90cm etc.

  ပံုႏိွပ္ျခင္း  :        Heat-tranfer printing/Silk screen/Woven