ေခါက္ခ်ိဴးစာအုပ္

Showing all 6 results

 • Note Books

  Note Books ေလးမ ်ားကိုအေရာင္အေသြးစံုလင္စြာ
  ဒီဇိုင္းဆန္းေလးမ ်ားမွာယူရရိွႏုိင္ပါျပီ။

  ဆက္သြယ္မွာယူခ်င္ျဖင့္
  ၀၉၇၇၀၉၇၉၀၇၈၉  ကို တနလၤာ ၉း၀၀ မွ ေသာၾကာ ၅း၀၀ရံုးခိ်န္
  အတြင္းမွာယူႏိုင္ပါျပီ။

   

 • မွတ္စုစာအုပ္မ်ားႏွင့္ မွတ္တမ္းစာအုပ္မ်ား

  ကုန္ပစၥည္းအခ်က္အလက္အေသးစိတ္

  PD-2003

  အေရာင္  : အျပာႏုေရာင္၊ နက္ျပာေရာင္၊ အဝါ

  ျပထားသည့္အေရာင္မ်ားသည္ ဥပမာမ်ားျဖစ္ပါသည္။

  PANTONE ေပၚမူတည္၍ စိတ္ၾကိဳက္ေရြးခ်ယ္မွာယူႏိုင္ပါသည္။

  ကာဗာကုန္ၾကမ္းပစၥည္း : စကၠဴ / သားေရ /PU Leather with Cardboard/                                         PU leather or as your requests

  စကၠဴကုန္ၾကမ္းပစၥည္း  :  Art Paper/ Cardboard/ Coated Paper

  Corrugated Board/ Duplex Board/ Fancy                                             Paper/Kraft Paper

 • မွတ္စုစာအုပ္အေသး

  ကုန္ပစၥည္းအခ်က္အလက္အေသးစိတ္

  PD-2002

  အေရာင္ : ခဲေရာင္၊ အညိဳေရာင္၊အျပာႏုေရာင္

  ျပထားသည့္ အေရာင္မ်ားသည္ ဥပမာမ်ားသာျဖစ္ပါသည္။

  PMS အေရာင္မ်ားအားမွာယူရရွိႏိုင္ပါသည္။

  ကာဗာ ကုန္ၾကမ္းပစၥည္း   :စကၠဴ /သားေရ / ကတ္ထူ ျပား PU Leather

  PU Leather(သို႔မဟုတ္) စိတ္ၾကိဳက္မွာယူႏိုင္ပါ

  သည္။

  စာရြက္သားကုန္ၾကမ္း     : Art Paper/Cardboard/Coated Paper/

  Corrugated Board/Duplex Board/Fancy

  Paper/Kraft Paper/ Special Paper

  အရြယ္အစား  : 16*12cm/ 14.5*9cm/A3/A4/A5/A6/Customized

 • သားေရမွတ္စုစာအုပ္မ်ား

  ကုန္ပစၥည္းအခ်က္အလက္အေသးစိတ္

  PD-2001

  အေရာင္   : အျပာ၊ အစိမ္း။

  ျပထားသည့္ အေရာင္မ်ားသည္ ဥပမာမ်ားသာျဖစ္ပါသည္။

  စိတ္ၾကိဳက္ေရြးခ်ယ္ႏိုင္ပါသည္။

  ကာဗာ ကုန္ၾကမ္္းပစၥည္း   : စကၠဴ / သားေရ/

  PU Leather with Cardboard/ PU

  Leather or as your requests

  စကၠဴ ကုန္ၾကမ္း   : Art Paper/Card Board/Coated Paper/ Corrugated

  Paper/ Special PaperBoard/ Duplex Board/Fancy

  Paper/Kraft Paper/Newsprint Paper/Offset Paper/

  Art Paper/Kraft

  အရြယ္အစား       : A3/A4/A5/A6/ 8 (1/2)” * 6(1/4)” * (3/4)” /

  Customized

 • အစီအစဥ္ဆြဲမွတ္စုုစာအုပ္

  ကုန္ပစၥည္းအခ်က္အလက္အေသးစိတ္

  PD-2004

  အေရာင္ : နက္ျပာေရာင္၊ အနီေရာင္၊ အညိဳေရာင္

  ျပထားသည့္ အေရာင္မ်ားသည္ ဥပမာမ်ားျဖစ္ပါသည္။

  PANTONE ေပၚမူတည္၍ စိတ္ၾကိဳက္မွာယူႏိုင္ပါသည္။

  ကာဗာ ကုန္ၾကမ္းပစၥည္းမ်ား : Paper/ Leather/ PU leather with

  leather/ Silicone or as your                                                         reques Cardboard/ PU

  စကၠဴကုန္ၾကမ္းမ်ား : Art Paper/ Cardboard/ Coated Paper/                                        Corrugated Board/ Duplex Board/ Fancy                                  Paper/ Kraft                                                                                PapNewsprint Paper/Offset Paper/Art                                        Paper/Kraft Paper/ Special Paper

  အရြယ္အစား   :        A3/A4/A5/A6 / Customized

 • အၾကမ္းေရးစာရြက္သား

  ကုန္ပစၥည္းအခ်က္အလက္အေသးစိတ္

  PD-2005

  အေရာင္  : နက္ျပာ၊ အနီ၊ အညိဳ

  ျပထားေသာ အေရာင္မ်ားသည္ ဥပမာမ်ားျဖစ္ပါသည္။

  PANTONE ေပၚမူတည္၍ စိတ္ၾကိဳက္မွာယူရရွိႏိုင္ပါသည္။

  ကာဗာကုန္ၾကမ္းပစၥည္းမ်ား   : Paper/ Leather/ PU leather with

  Cardboard PU Leather/Silicone or as

  your requests

  စကၠဴကုန္ၾကမ္းပစၥည္းမ်ား   :     Art Paper/ Cardboard/ Coated Paper

  Corrugated Board/Duplex Board/ Fancy                                              Paper/Kraft Paper/Newsprint Paper/                                                    Offset Paper

  အရြယ္အစား   :  A3/A4/A5/A6/ Customized